Pályázatok 2016 TOP-3.2.1-15 és TOP-3.2.2-15

   
 EN    RU   

| Kezdőlap | Gyártmányok | Referenciák | Videók | Árlista | Tervezés | Cégünkről | Partnerek | Kapcsolat

Biomassza kazánok
         Melegvíz üzemmódra

 • BIO
  Automatikus, pellet, faapríték, multifuel

 • Farmer
  Automatikus, pellet, faapríték,
  tüzifa, multifuel


 • Automat
  Automatikus töltésű,
  pellet, faapríték, multifuel

Gőzkazánok     
        Biomasszával, kisnyomású         gőzre (0,5bar)


Szénkazánok
         Automatikus barnaszén         kazánok melegvíz vagy gőz         üzemmódra


Fűtőanyag töltőrendszer


Pályázati kazánok emissziós feltételei

A felhívás címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Fosszilis energiahordozó vagy biomassza alapú hőtermelő berendezések és kapcsolódó
hőleadó rendszerek korszerűsítése:

48) A beruházásnak a levegőminőség védelme érdekében, amennyiben az vonatkoztatható rá,
teljesítenie kell a szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus betáplálású, legfeljebb
300 kW leadott névleges hőteljesítményű fűtőkazánokra kialakított MSZ EN 303-5:2000 szabvány
szerinti tüzeléstechnikai követelményeket (250 mg/m3).


49) A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló
jogszabály (4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről) tartalmazza a biomassza tüzelésű
berendezések technológiai kibocsátási határértékeit (szilárd anyag tekintetében 150 mg/m3),
amelyeknek szintén meg kell felelnie a támogatásban részesülő tüzelőberendezéseknek.

A felhívás címe: Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex
fejlesztési programok keretében

21) A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű
tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló
jogszabály tartalmazza a biomassza tüzelésű berendezések technológiai kibocsátási határértékeit
(szilárd anyag tekintetében 150 mg/m3), amelyeknek szintén meg kell felelnie a pályázati
támogatásban részesülő tüzelő berendezéseknek
22) Biomassza fűtésű hőtermelő kazánok esetén a névleges teljesítményhez tartozó hatásfoknak
minimum 85%-nak kell lennie.
23) A biomassza energiatermelő berendezésnek az alábbi műszaki követelményeknek kell
megfelelnie

1. CE jelöléssel rendelkezik.

..........

2.3. Rendelkezik az égéstermék kibocsátásra vonatkozó értékek akkreditált vizsgáló
laboratórium
által igazolt dokumentációjával, amely tartalmazza az alábbiakat:

2.3.1. égéstermék tömegáram;
2.3.2. maximális füstgázhőmérséklet;
2.3.3. füstgáz áramlási sebessége;
2.3.4. füstgázcsonk átmérője;
2.3.5. füstgáz koncentráció tartalma, oxigén és CO2 tartalma;
2.3.6. térfogatáram (m3/h).

2.4. Rendelkezik a gyártó által kiállított, a berendezés teljesítményére vonatkozó nyilatkozattal.

2.5. Rendelkezik telepítési, üzemeltetési és karbantartási útmutatóval.

3. Egyéb követelmények

3.1. 1 MW névleges hőteljesítmény felett távfelügyeleti rendszerbe kapcsolás kötelező,
melynek műszaki bemutatása, igazolása szükséges (kazántelep esetén az egyes
berendezések névleges hőteljesítménye egybeszámítandó).


Copyright © 2016 CARBOROBOT
Contact informations     tel/fax:+36-13852-862    info@carborobot.com